Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Avtal tecknat med Wallenstam om försäljning av 89 ZIP-Bostäder Ramavtal tecknat med K-fastigheter värt ca 700 MSEK under en femårsperiod Beslut vid extra bolagsstämma att omstämpla samtliga aktier till B-aktier, samt ge K-Fastigheter möjlighet att förvärva 20 % av bolaget Norsk kommun köper Z…

Läs allt: Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Kommentera