Yttrande över översiktsplan för Alingsås, ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar samt revisorernas grundläggande granskning 2016

Mötets datum:

tis, 2017-03-21

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-03-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Alingsås Golf Krog (PUL)
2. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (sex ärenden, sekretess)
3. Ekonomisk uppföljning 2017
4. Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017
5. Yttrande över översiktsplan för Alingsås
6. Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar
7. Revisorernas grundläggande granskning 2016
8. Meddelanden
9. Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Yttrande över översiktsplan för Alingsås, ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar samt revisorernas grundläggande granskning 2016

Kommentera