Workspace Alströmer på Hyllan – Ny tid

Workspace Alströmer på Hyllan får ny dag För att bättre matcha fler klassers schema flyttas Workspace Alströmer från tisdagar till måndagar klockan 15:00-16:30. Vi hoppas det ger större möjlighet för Alströmergymnasiets elever att arbeta med skoluppgifter enskilt eller i grupp efter måndagens lektioner.

Läs allt: Workspace Alströmer på Hyllan – Ny tid

Kommentera