Workshop kring handels- och besöksnäring ska skapa Vi-känsla

Strategierna för handels- och besöksnäring håller på att läggas. Då vill turistchefen Gunbritt Reteike och handelsutvecklaren Joakim Gustafsson ta in tankar från branschföreträdare – och förbereder nu för en stor workshop den 15 november. – Vi vill skapa en förstärkt Vi-känsla, säger de.

Läs allt: Workshop kring handels- och besöksnäring ska skapa Vi-känsla

Kommentera