Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub i Göteborg

Vinnova har beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år till AllAgeHub. Centrets syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsv…

Läs allt: Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub i Göteborg

Kommentera