Verksamhetsuppföljning av hemtjänst och hemsjukvård 2015, Granskning av vård- och äldreomsorgs kopplat till mat, måltid och valfrihet

Mötets datum:

mån, 2015-11-23

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-11-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 88. Verksamhetsuppföljning av hemtjänst och hemsjukvård 2015.

§ 89. Granskning av vård- och äldreomsorg kopplat till mat, måltid och valfrihet

§ 90. Sammanträdestider 2016

§ 91. Månadsuppföljning 2015 – oktober

§ 92. Ej verkställda beslut 2015 – oktober

§ 93. Statistik per månad 2015 – oktober

§ 94. Anmälan av delegationsbeslut 2015 – oktober

§ 95. Övrigt

§ 96. Meddelanden

Läs allt: Verksamhetsuppföljning av hemtjänst och hemsjukvård 2015, Granskning av vård- och äldreomsorgs kopplat till mat, måltid och valfrihet

Kommentera