VårgårdaHus ökar tillväxttakten ytterligare

VårgårdaHus är en av Sveriges snabbast växande småhustillverkare. Sedan 2010 har man tredubblat försäljningen från 94 till 285 hus per år. Nu börjar nästa fas i expansionen med en tydlig målsättning att nå en halv miljard i omsättning år 2020 och att fördubbla försäljningen till 600 hus år 2022.

Läs allt: VårgårdaHus ökar tillväxttakten ytterligare

Kommentera