Vårdens förståelse för behov hos överlevande efter stora busskrascher är begränsad

Forskare har studerat överlevande efter stora busskrascher. Flertalet av de överlevande är aktiva i det initiala skedet efter en stor busskrasch och uppvisar en stor vilja att hjälpa varandra. Interaktion mellan dem leder till en samhörighet och gemenskap som kan utgöra ett viktigt stöd. De lyfte…

Läs allt: Vårdens förståelse för behov hos överlevande efter stora busskrascher är begränsad

Kommentera