Vårbokslut, upphandling av Home-Start och boendexpansionsplan 2017

Mötets datum:

tis, 2017-05-16

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Utökat tillstånd under Potatisfestivalen 2017 – MX Rockbar (handlingar skickas ut separat)

2. Tillstånd för alkoholservering, uteservering – Harrys Alingsås (handlingar skickas ut

separat)

3. Utökat tillstånd för alkoholservering under Potatisfestivalen 2017 – Amvrosia AB

(handlingar skickas ut separat)

4. Socialnämndens vårbokslut 2017

5. Ställningstagande kring åldersuppskrivningen av ensamkommande barn och ungdomar

6. Ansökan om medel ur flyktingfonden

7. Upphandling för Home-Start

8. Boendexpansionsplan 2017

9. Övergång från mindre till större boendeenheter inom bostad med särskild service

10. Alingsås kommun – Granskning av inköp

11. Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2017

12. Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017

13. Meddelanden

14. Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Vårbokslut, upphandling av Home-Start och boendexpansionsplan 2017

Kommentera