Vårbokslut, ÖP Alingsås – ny översiktsplan för Alingsås kommun (projektnummer 23004) – antagande, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-05-15

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Vårbokslut
 • Uppdrag, Planprogram för E20 genomfart A+ och stationsområde, godkännande
 • ÖP Alingsås ny översiktsplan för Alingsås kommun (projektnummer 23004), antagande
 • Bergsjödal 1:45 Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0529)
 • Vänga S:1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage
 • Korpen 4, Bygglov samt sanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad (dnr 2016-0733)
 • Svederna 2:12 Bygglov för lagertält (dnr 2017-0011)
 • Långared 17:1, Strandskyddsdispens för komplementbyggnad (dnr 2017-0028)
 • Stussbäcken 1:24, strandskyddsdispens
 • Östad 17:1 m.fl., strandskyddsdispens för åtgärder i samband med renovering av rörbro (dnr 2017-0033)
 • Delegerade beslut 2017
 • Meddelanden 2017
 • Tider för Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden, maj och juni

Läs allt: Vårbokslut, ÖP Alingsås – ny översiktsplan för Alingsås kommun (projektnummer 23004) – antagande, m.m.

Kommentera