Vårbokslut, Felparkeringsavgifter – ändrad avgiftsnivå m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-05-16

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Vårbokslut
  • Yttrande på Remiss, Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
  • Kontrakt för VA-entreprenad i Sundet
  • Tidigareläggning av nytt FNI fordon i investeringsplan
  • Felparkeringsavgifter, ändrad avgiftsnivå
  • Val av ledamot i Göta älvs vattenvårdsförbund
  • Delegerade beslut 2017
  • Meddelanden 2017
  • Uppdrag till förvaltningen: Inventering av styrande dokument

Läs allt: Vårbokslut, Felparkeringsavgifter – ändrad avgiftsnivå m.m.

Kommentera