Vårbokslut 2017 och lokalförsörjningsplan m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-05-15

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Vårbokslut 2017
  • Lokalförsörjningsplan 2017-2020
  • Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2017
  • Återrapportering av delegationsbeslut

Läs allt: Vårbokslut 2017 och lokalförsörjningsplan m.m.

Kommentera