Vårbokslut 2017, Ansökan om föreningsbidrag och äldreverksamhet 2017 samt Riktlinjer för dokumentation med mera

Mötets datum:

mån, 2017-05-15

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Vårbokslut 2017.

2. Ansökan om föreningsbidrag och äldreverksamhet 2017

3. Riktlinjer för dokumentation 2017

4. Statistik per månad 2017 – april

5. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – april

6. Meddelanden

7. Övriga frågor

Läs allt: Vårbokslut 2017, Ansökan om föreningsbidrag och äldreverksamhet 2017 samt Riktlinjer för dokumentation med mera

Kommentera