Vårbokslut 2016, Revidering av prislista för återställning i allmän mark, m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-05-17

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-05-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • TN § 22 Vårbokslut 2016
  • TN § 23 Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter 2016-2018, reviderad
  • TN § 24 Revidering av prislista för återställning i allmän mark
  • TN § 25 Delegerade beslut 2016
  • TN § 26 Inkomna skrivelser 2016

Läs allt: Vårbokslut 2016, Revidering av prislista för återställning i allmän mark, m.m.

Kommentera