Välkommen till dialog om besöksnäringen längs väg 190

Många projekt och personer rör sig idag i området kring väg 190 – och många av initiativen associerar till naturturism, mat, aktiviteter eller evenemang. Välkommen till en eftermiddag dag för strategisk samsyn framåt.

Läs allt: Välkommen till dialog om besöksnäringen längs väg 190

Kommentera