Utökat behov av förturslägenheter, Idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och Pingstkyrkan samt Home-Start

Mötets datum:

tis, 2017-06-20

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-06-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Individärenden
2. Ekonomirapport till och med maj 2017
3. Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017
4. Uppföljning av utredning av socialnämndens prognostiserade underskott
5. Utökat behov av förturslägenheter
6. Idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och Pingstkyrkan
7. Behov av förtätning av Enehagsgatan i nya lokaler
8. Home-Start
9. Meddelanden
10. Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Utökat behov av förturslägenheter, Idéburet offentligt partnerskap mellan socialförvaltningen och Pingstkyrkan samt Home-Start

Kommentera