Utbildningsnämnden beslutade om verksamhetsberättelser, ansökan om medel ur innovationsfond m.m

Mötets datum:

ons, 2017-04-19

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 24 Information och överläggningar

§ 25 Ansökan ur innovationsfond

§ 26 Lokalförsörjningsplan 2017

§ 27 Campus Alingsås redovisning kring det systematiska kvalitetsarbetet 2016

§ 28 Integrationsavdelningens verksamhetsberättelse för 2016

§ 29 Campus Alingsås verksamhetsberättelse för 2016

§ 30 Ansökan om BYN-certifiering

§ 31 Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom utbildningsförvaltningen

§ 32 Samrådshandlingar gällande bostäder vid Rektorsgatan 1-7

§ 33 Ansökan om medel ur flyktingfond

§ 34 Hyreskontrakt gällande Sollebrunns gamla kommunhus samt Gläntan

§ 35 Remisser från Skolinspektionen 2017

§ 36 Ekonomisk månadsuppföljning

§ 37 Meddelande 2017

§ 38 Delegerade beslut 2017


Ta del av protokollet i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om verksamhetsberättelser, ansökan om medel ur innovationsfond m.m

Kommentera