Utbildningsnämnden beslutade om vårbokslut och om frånvarouppföljning

Mötets datum:

ons, 2017-05-17

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 39 Information och överläggningar

§ 40 Vårbokslut 2017

§ 41 Frånvarouppföljning läsåret 2017/2018

§ 42 Meddelande 2017

§ 43 Delegerade beslut 2017


Ta del av protokollet i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om vårbokslut och om frånvarouppföljning

Kommentera