Utbildningsnämnden beslutade om sammanträdestider, nötförbud, revidering av programråd m.m

Mötets datum:

tis, 2015-10-20

Protokoll från utbildningsnämnndens sammanträde 2015-10-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 81 Information och överläggningar

§ 82 Sammanträdestider 2016

§ 83 Återrapport kring uppdrag om undersökning av kostnader för gymnasiala fristående kurser

§ 84 Lärarlegitimationer inom utbildningsförvaltningen

§ 85 Nötförbud inom utbildningsförvaltningen

§ 86 Revidering av riktlinjer för programråd

§ 87 Delegationen för unga till arbete

§ 88 Uppföljning av åtgärderna inom ämnet matematik

§ 89 Rapport kring hyresmodell

§ 90 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 91 Meddelanden 2015

§ 92 Delegation 2015

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om sammanträdestider, nötförbud, revidering av programråd m.m

Kommentera