Utbildningsnämnden beslutade om interkommunala ersättningar, remiss om biblioteksplan, molntjänster m.m

Mötets datum:

tis, 2015-11-17

Protokoll från utbildningsnämndens sammantraäde 2015-11-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 93 Information och överläggningar

§ 94 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016

§ 95 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 96 Användande av molntjänster i skolan – GAFE

§ 97 Redovisning av utredningsuppdrag från Kommunstyrelsen

§ 98 Uppföljning KOBRA

§ 99 Remiss från kultur- och fritidsnämnden gällande biblioteksplan 2016-2019

§ 100 Meddelanden 2015

§ 101 Delegation 2015

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om interkommunala ersättningar, remiss om biblioteksplan, molntjänster m.m

Kommentera