Utbildningsnämnden beslutade om förvaltningsorganisation, Alströmergymnasiets organisation 2017/2018,GR-enkät

Mötets datum:

tis, 2017-06-13

Utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 44 Information och överläggningar

§ 45 Organisation Alströmergymnasiet 2017/2018

§ 46 Utbildningsförvaltningens organisation

§ 47 Regiongemensam elevenkät 2017: Gymnasieskola och gymnasiesärskola

§ 48 Ianspråktagande av investeringsmedel för renovering av klassrum på

Alströmergymnasiet

§ 49 Justerad nämndbudget för utbildningsnämnden

§ 50 Ekonomisk månadsuppföljning

§ 51 Meddelande 2017

§ 52 Delegerade beslut 2017

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om förvaltningsorganisation, Alströmergymnasiets organisation 2017/2018,GR-enkät

Kommentera