Utbildningsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2016-2018, Prislista för fristående gymnasieskolor, Remiss från KS – Kvalitetsstrategi Alingsås kommun m.m

Mötets datum:

tis, 2015-12-22

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 102 Information och överläggningar

§ 103 Remiss från kommunstyrelsen – Kvalitetsstrategi Alingsås kommun’

§ 104 Utbildningsnämndens flerårsstrategi 2016-2018

§ 105 Prislista för fristående gymnasieskolor

§ 106 Meddelanden 2015

§ 107 Delegation 2015

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2016-2018, Prislista för fristående gymnasieskolor, Remiss från KS – Kvalitetsstrategi Alingsås kommun m.m

Kommentera