Utbildningsnämnden beslutade om delårsbokslut 2015, kursutbud för vuxnas lärande, deltagande i ICLD-projekt

Mötets datum:

tis, 2015-09-22

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden

§ 70 Information och överläggningar

§ 71 Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 72 Ansökan att delta i ICLD-projekt

§ 73 Uppföljning gällande kränkande behandlingar inom Utbildningsförvaltningen

§ 74 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2015

§ 75 Genomlysning samt kommunikationsplan för Campus

§ 76 Kursutbud Vuxnas lärande 2016

§ 77 Utbildningsnämndens delårsbokslut 2015

§ 78 Lärarlegitimationer inom utbildningsförvaltningen

§ 79 Meddelanden 2015

§ 80 Delegation 2015

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om delårsbokslut 2015, kursutbud för vuxnas lärande, deltagande i ICLD-projekt

Kommentera