Utbildningsnämnden beslutade om årsredovisning för 2016, handlingsplan mot hot och våld, svar till revisionen m.m

Mötets datum:

tis, 2017-02-21

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-02-21. Vid sammanträdet behandlade följande ärenden:

§ 7 Information och överläggningar

§ 8 Utbildningsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2016

§ 9 Årsredovisning 2016 Utbildningsnämnden

§ 10 Uppföljning gällande kränkande behandlingar inom Utbildningsförvaltningen

§ 11 Revisorernas grundläggande granskning 2016

§ 12 Handlingsplan mot hot och våld i skolmiljö

§ 13 Dokumenthanteringsplan – förvaltningskontoret

§ 14 Alströmergymnasiets uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2015/2016

§ 15 Ekonomisk månadsuppföljning

§ 16 Meddelande 2017

§ 17 Delegerade beslut 2017

Ta del av protokollet genom att klicka på länken nedan.

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om årsredovisning för 2016, handlingsplan mot hot och våld, svar till revisionen m.m

Kommentera