Utbildningsnämnden beslutade om Alströmergymnasiets organisation 2016/2017, om plan för uppföljning och kontroll m.m

Mötets datum:

tis, 2016-06-14

Protokoll från Utbildningsnämnden sammanträde 2016-06-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 45 Information och överläggningar

§ 46 Organisation Alströmergymnasiet 2016/2017

§ 47 Ansökan om kvalitetsdeklarerat lärcentrum 2016

§ 48 Regiongemensam elevenkät 2016: Gymnasieskola och gymnasiesärskola

§ 49 Plan för uppföljning av kontroll av Utbildningsnämndens verksamheter

§ 50 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 51 Meddelanden 2016

§ 52 Delegation 2016

§ 53 Extra ärende: Ny IT-utbildning för ett digitalt Alingsås

Ta del av utbildningsnämndens protokoll genom att klicka på länken nedan

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om Alströmergymnasiets organisation 2016/2017, om plan för uppföljning och kontroll m.m

Kommentera