Upphandlingschefen skriver själv efter lyckade workshopen

Efter en första lyckad workshop för Upphandlingsenheten med företagare från Alingsås – planeras det redan för fler i samarbete med Alingsås Business Center. I månadens nyhetsbrev skriver upphandlingschef Johanna Hellström själv om något av det viktigaste från träffen.

Läs allt: Upphandlingschefen skriver själv efter lyckade workshopen

Kommentera