Upphandling av parkdrift – Förlängning av kontrakt, markskötsel södra kommundelen, Nytt vattenskyddsområde för Färgensjöarna m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-08-23

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-08-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Upphandling av parkdrift – Förlängning av kontrakt, markskötsel södra kommundelen
  • Nytt vattenskyddsområde för Färgensjöarna
  • Delegerade beslut 2016
  • Inkomna skrivelser 2016

Läs allt: Upphandling av parkdrift – Förlängning av kontrakt, markskötsel södra kommundelen, Nytt vattenskyddsområde för Färgensjöarna m.m.

Kommentera