Uppföljning internkontrollplan 2016, Ny organisation för det förebyggande arbetet med mera

Mötets datum:

mån, 2016-11-21

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2016-11-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Risk- och konsekvensanalys inför flerårsstrategi 2017-2019

2. Uppföljning internkontrollplan 2016

3. Ny organisation för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

4. Sammanträdestider 2017

5. Statistik per månad 2016 – oktober

6. Anmälan av delegationsbeslut 2016- oktober

7. Meddelanden

8. Övriga frågor

Läs allt: Uppföljning internkontrollplan 2016, Ny organisation för det förebyggande arbetet med mera

Kommentera