Uppföljning hemgångsteam, Årlig granskning av nämnd 2016 med mera

Mötets datum:

mån, 2016-08-22

Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2016-08-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Avlösning i hemmet, flexibel växelvård och hemgångsteam – återkoppling av

hemgångsteam

2. Årlig granskning av nämnd 2016

3. Ej verkställda beslut 2016 – kvartal 2

4. Statistik per månad 2016 – juni och juli

5. Anmälan av delegationsbeslut 2016- juni och juli

6. Övriga frågor

7. Meddelanden

Läs allt: Uppföljning hemgångsteam, Årlig granskning av nämnd 2016 med mera

Kommentera