Uppdrag avseende kartläggning av idrottsanläggningar i Alingsås kommun, uppdrag gällande is och gräs m. m.

Mötets datum:

tis, 2016-03-22

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  1. Information och överläggningar
  2. Ansökan Investeringsbidrag 2016
  3. Revisionens grundläggande granskning 2015
  4. Uppdrag avseende kartläggning av idrottsanläggningar i Alingsås kommun
  5. Uppdrag gällande is och gräs
  6. Anmälan av delegationsbeslut
  7. Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden
  8. Övriga frågor

Läs allt: Uppdrag avseende kartläggning av idrottsanläggningar i Alingsås kommun, uppdrag gällande is och gräs m. m.

Kommentera