Ungdomars åsikter under Lupp!

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten handlar om ungdomars syn på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, hälsa och trygghet, fritid och framtid. – Lupp stärker kommunernas möjligheter att job…

Läs allt: Ungdomars åsikter under Lupp!

Kommentera