Tyréns i pilotprojekt för exploatörsdriven planprocess i Härryda

Nu har den första exploatörsdrivna detaljplanen har gått ut på samråd. I ett pilotprojekt processleder Tyréns tre exploatörsdrivna detaljplaner i Härryda och fungerar som stödjande länk mellan kommunen och byggherrarna.

Läs allt: Tyréns i pilotprojekt för exploatörsdriven planprocess i Härryda

Kommentera