TB-Gruppen säljer VårgårdaHus till EQT-ägda HusCompagniet

TB-Gruppen säljer dotterbolaget VårgårdaHus, en av Sveriges snabbast växande småhustillverkare, till EQT-ägda HusCompagniet. Samtidigt investerar TB-Gruppen tillsammans med EQT i HusCompagniet och fortsätter, i partnerskap, att vara delaktig i VårgårdaHus utveckling.

Läs allt: TB-Gruppen säljer VårgårdaHus till EQT-ägda HusCompagniet

Kommentera