Taxor och avgifter 2016, Hemtjänstens ersättningsnivåer 2016 mm

Mötets datum:

mån, 2015-12-14

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-12-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun – omedelbar justering

2. Vård- och äldreomsorgens taxor och avgifter 2016

3. Uppräkning av hemtjänstens ersättningsnivåer (hemtjänstpeng) 2016

4. Förfrågningsunderlag avseende hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 2016

5. Kvalitetskrav för hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende i Alingsås kommun 2016

6. Riktlinjer för systematisk verksamhetsuppföljning 2016

7. Anmälan av delegationsbeslut 2015 – november

8. Statistik per månad 2015 – november

9. Övrigt

10. Meddelanden

Läs allt: Taxor och avgifter 2016, Hemtjänstens ersättningsnivåer 2016 mm

Kommentera