Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-12-15

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 15 december 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

 • Information om LSS och funktionsstöd
 • Socialnämndens flerårsstrategi 2016-2018
 • Månadsrapport kring ensamkommande barn
 • Förvaltningschefen informerar
 • Studiebesök/kontaktpolitiker inom socialnämndens verksamheter 2016 och framåt
 • Flyktingbostäder
 • Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016
 • Delegation till ersättare för förvaltningschef
 • Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun
 • Månadsuppföljning per november 2015
 • Meddelanden

Läs allt: Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016 m.m.

Kommentera