Stadshotellets trädgård och Åmans park

Alingsås Hotell AB bildades 1874 och ca 8000 kvadratmeter inköptes från godsägare Nåymans stadstomt, kallad “Willan”. Tomten sträckte sig mellan Södra Ringgatan och stationsområdet. Bolaget skulle existera till 1902 då staden köper marken för att bygga ett modernare hotell, men också för att förhindra att värdefull mark så nära stadskärnan skulle hamna i privata händer och styckas upp. Detta var vid förra sekelskiftet då varken Bankgatan eller Stationsgatan fanns.


Alingsås gamla trädgårdar

Kommentera