Skatepark i Sollebrunn, svar till kommunens revisorer, ansökan om medel ur innovationsfonden m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-04-18

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-04-18. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Anläggning av skatepark i Sollebrunn

2. Granskning av inköp utfört av kommunens revisorer

3. Ansökan om medel ur innovationsfonden

4. Kommunikationsstrategi Kultur- och fritidsförvaltningen

5. Ekonomisk månadsuppföljning

6. Överenskommelse Hemsjö IF 2017 och 2018

7. Revidering av delegationsordning

8. Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-2018

9. Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2017

10. Återrapportering av delegationsbeslut

Läs allt: Skatepark i Sollebrunn, svar till kommunens revisorer, ansökan om medel ur innovationsfonden m.m.

Kommentera