Skamfyllt ämne i Charlottes åttonde

Nu är Charlotte Wikhall aktuell med sin åttonde roman Bokmärkesängeln, som synliggör hur det kan vara att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa. Bokmärkesängeln ges ut…

Läs allt: Skamfyllt ämne i Charlottes åttonde

Kommentera