Senaste nytt från kommunstyrelsen

Mötets datum:

mån, 2017-02-06

Kommunstyrelsen antog flerårsstrategin 2017-2019 vid sitt sammanträde den 6 februari.

Flerårsstrategin 2017-2019 innebär en stor omorganisation på kommunledningskontoret. I den nya organisationen finns tre avdelningar, ekonomi, personal och tillväxt. Dessutom finns fyra enheter som ligger direkt under kommundirektören.

Förslaget att flytta ansvaret för kollektivtrafikfrågorna från kommunstyrelsen till tekniska nämnden sköts dock på framtiden. Det gjorde även frågan om att flytta kommunens integrationsavdelning till från utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen.

Läs alla besluten i bifogade protokollet.

Läs allt: Senaste nytt från kommunstyrelsen

Kommentera