Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2017, Saxebäcken – Utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-11-15

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-11-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2017
  • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
  • Omfördelning investeringsmedel inom tekniska nämnden
  • Avtal med Alingsås Energi angående fakturering och administration
  • Remiss – Förslag till reglemente för nämnderna
  • Saxebäcken – Utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning
  • Delegerade beslut 2016
  • Inkomna skrivelser 2016

Läs allt: Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2017, Saxebäcken – Utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, m.m.

Kommentera