Så hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning

I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem.

Läs allt: Så hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning

Kommentera