Så här hjälps vi åt med snöröjningen

I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem. Läs mer…

Läs allt: Så här hjälps vi åt med snöröjningen

Kommentera