Så bekämpar polisen människohandel i Västsverige

Människor transporteras till Sverige för att utnyttjas, till exempel som billig arbetskraft eller för sexuella ändamål. En särskild grupp inom polisen i region Väst bekämpar människohandel – ett allvarligt brott som kränker mänskliga fri- och rättigheter.

Läs allt: Så bekämpar polisen människohandel i Västsverige

Kommentera