Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation m. m.

Mötets datum:

mån, 2016-06-13

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-06-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Återrapportering av uppdrag avseende kostnad för utlåningsverksamhet samt förslag till riktlinjer för inköp av konst

3. Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun

4. Lämpliga områden för etablering av näridrottsplatser

5. Återrapportering av åtagande, utvärdering av verksamhetsbidrag

6. Identifiera tillgången till replokaler i kommunen

7. Avsiktsförklaring samarbete med nordiska vänorter 2017-2019

8. Fyllnadsval av personlig ersättare i arbetsutskottet

9. Anmälan av delegationsbeslut

10. Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden

 

Läs allt: Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation m. m.

Kommentera