Revisionsrapport – Årlig grundläggande granskning 2015, FNI – fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall – slutrapport, m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-04-19

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-04-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Flerårsstrategi för Ansvarsenhet 20-25 fordonshantering/gata/park/natur
  • Flerårsstrategi för Avfalls- och VA-verksamheter
  • Revisionsrapport – Årlig grundläggande granskning 2015
  • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
  • Avtal avseende överföring av ren- och spillvatten Norsesund-Ingared-Nääs
  • FNI – Fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall
  • Delegerade beslut 2016
  • Inkomna skrivelser 2016

Läs allt: Revisionsrapport – Årlig grundläggande granskning 2015, FNI – fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall – slutrapport, m.m.

Kommentera