Revidering av dokumenthanteringsplan 2017, Godkännande av arkivbeskrivning med mera

Mötets datum:

mån, 2017-06-19

Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-06-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Revidering av vård- och äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan 2017

2. Revidering av delegationsförteckning 2017

3. Godkännande av arkivbeskrivning 2017

4. Statistik per månad 2017 – maj

5. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – maj

6. Övriga frågor

7. Meddelanden

Läs allt: Revidering av dokumenthanteringsplan 2017, Godkännande av arkivbeskrivning med mera

Kommentera