Reviderat delårsbokslut 2015, Uppföljning av avfallsplanen för Alingsås kommun, Anläggningstaxa och brukningstaxa 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-10-13

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-10-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

Information och överläggningar

Ekonomisk månadsuppföljning

Reviderat delårsbokslut 2015 Tekniska nämnden

Rapport enligt internkontrollplanen

Uppföljning av avfallsplanen för Alingsås kommun

Anläggningstaxa och brukningstaxa 2016

Delegerade beslut 2015

Inkomna skrivelser 2015

Läs allt: Reviderat delårsbokslut 2015, Uppföljning av avfallsplanen för Alingsås kommun, Anläggningstaxa och brukningstaxa 2016 m.m.

Kommentera