Resultat från Socialförvaltningens brukarundersökning 2015

Besökare till Stöd- och försörjningsenheten och Vuxenenheten hade möjlighet att delta i en brukarundersökning i oktober 2015. 71 personer valde att delta och resultatet är övervägande positivt.

Läs allt: Resultat från Socialförvaltningens brukarundersökning 2015

Kommentera