Resultat från de tre storkontrollerna i Fyrbodal, Storgöteborg och Skaraborg

De regionala trafiksäkerhetsveckornas primära målsättning är att få till stånd en sänkning av medelhastigheten på utvalda vägar, då just medelhastighet har störst genomslag gällande skador och döda i trafiken.

Läs allt: Resultat från de tre storkontrollerna i Fyrbodal, Storgöteborg och Skaraborg

Kommentera