Renovering av dagvattenledningar under perioden 11-15 juli.

Delar av Södra Ringgatan, Norra Ringgatan, Sveagatan och Åkervägen berörs. Dagvatten- och avloppsledningarna förnyas genom så kallad relining, en effektiv metod som innebär att det inte behöver grävas i gatan. Läs mer…

Läs allt: Renovering av dagvattenledningar under perioden 11-15 juli.

Kommentera